รูปร่างไหน...ใช่คุณ?

 

       รูปร่างที่สมส่วนและดูดี เป็นสิ่งที่คนทั่วไปปรารถนา ในการจัดการกับรูปร่างให้สมส่วนหรือสมดุลนั้น จำเป็นที่จะต้องเข้าใจรูปร่างเราก่อนว่า เป็นแบบไหน ซึ่งการปรับรูปร่างให้สมส่วนและสมดุลนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องดูแลเรื่องของอาหาร แต่จำเป็นต้องร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับรูปร่างนั้นๆ รูปร่างต่างๆ ที่มักพบโดยทั่วไปมีดังนี้

 1. รูปร่างทรงสามเหลี่ยมคว่ำหรือทรงแครอท 

       ลักษณะของรูปร่างแบบนี้ จะมีช่วงบนกว้างแล้วสอบลง มีช่วงไหล่ใหญ่ เมื่อเทียบกับช่วงสะโพก คล้ายกับแครอท ส่วนมากจะมีช่วงบ่ากว้างกว่าสะโพกอย่างน้อย 2 นิ้ว ลักษณะสำคัญคือ มีการสะสมไขมันมากที่บริเวณด้านบนของลำตัว ไม่ว่าจะเป็นไหล่ แขน อก เป็นต้น การควบคุมอาหารที่แนะนำสำหรับคนกลุ่มนี้คือ การเน้นการรับประทานอาหารจำพวกโปรตีน ร่วมด้วยกับวิตามินเกลือแร่รวม และไฟโตนิวเทรียนท์ ที่สมดุล นอกจากนี้การออกกำลังกายที่แนะนำคือ เน้นออกกำลังคาร์ดิโอช่วงอก และไหล่ ให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง เช่น decline push up และออกกำลังกล้ามเนื้อช่วงสะโพก และขา เป็นต้น 

 

 2. รูปร่างทรงตรง

       จะมีรูปร่างเป็นเส้นตรง ตั้งแต่ช่วงหัวไหล่จรดช่วงสะโพก เนื่องจากไม่มีสัดส่วน ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีลักษณะผอม กล้ามเนื้อน้อย อาจมีหน้าท้องหย่อน กล้ามเนื้อหย่อนคล้อย การดูแลสำหรับรูปร่างเช่นนี้คือ การจัดรูปร่างให้สมดุล ด้านโภชนาการ เน้นการได้รับโภชนาการที่สมดุล แต่เพิ่มจำนวนมื้อให้ถี่ขึ้น อาจเป็น 4 – 5 มื้อได้ และเพิ่มการออกกำลังกายแบบเวท เทรนนิ่ง ให้สมดุลทุกส่วนของร่างกาย และเน้นคาร์ดิโอระดับปานกลาง

 

 3. รูปร่างทรงลูกแพร์

       จะมีรูปร่างช่วงสะโพกและต้นขาใหญ่ เป็นลักษณะของลูกแพร์หรือชมพู่นั้น ในส่วนของบริเวณต้นขาและสะโพกจะมีไขมันสะสมเป็นจำนวนมาก และกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวขาดความกระชับ โดยมากจะเป็นลักษณะของฮอร์โมนเพศทั้งชายและหญิงที่ไม่สมดุล ในชายมีปริมาณของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลง แต่ในหญิงจะมีลักษณะโปรเจสเตอโรนลดลงและมีเอสโตรเจนที่โดดเด่นขึ้นมาก ผู้มีลักษณะรูปร่างเช่นนี้ควรระวังเรื่องอาหารไขมัน ควรเลือกอาหารไขมันที่เป็นประโยชน์เช่น ไขมันจากปลาทะเล เลี่ยงไขมันที่ผ่านการใช้ความร้อนสูงๆ เนื่องจากจะยิ่งเป็นผลทำให้ฮอร์โมนมีความไม่สมดุลมากยิ่งขึ้น ส่วนการออกกำลังกาย ควรเน้นการสร้างความแข็งแรงหรือคาร์ดิโอที่สะโพกและต้นขา ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บสะสมไขมันมาก ท่าออกกำลังกายแนะนำสำหรับรูปร่างประเภทนี้ ได้แก่ Chair Squat, Side lunge, Hip extension, bridging และออกกำลังกล้ามเนื้อช่วงอก และไหล่ เป็นต้น

 

 4. รูปร่างทรงแอปเปิ้ล

       จะมีรูปร่างช่วงกลางลำตัวใหญ่ มีรอบเอวใหญ่ และสะโพกกับไหล่จะเล็กกว่า เป็นลักษณะของแอปเปิ้ล ส่วนมากกล้ามเนื้อบริเวณกลางลำตัวจะไม่แข็งแรง และมีไขมันสะสมบริเวณกลางลำตัวมาก ลักษณะผู้ที่อ้วนแบบแอปเปิ้ล เป็นหนึ่งในลักษณะที่มีฮอร์โมนการเผาผลาญและการสะสมไขมันที่ไม่สมดุล การดูแลเรื่องอาหารต้องเน้นเรื่องแป้ง เนื่องจากแป้งเป็นสารอาหารที่จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันได้มากในร่างกาย การออกกำลังที่แนะนำสำหรับคนกลุ่มนี้คือ การเน้นช่วงลำตัว เนื่องจากกล้ามเนื้อช่วงระหว่างตัวไม่แข็งแรง จึงทำให้เกิดการสะสมไขมันได้มาก ท่าออกกำลังกายที่ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของช่วงลำตัวที่แนะนำ ได้แก่ Plank, Crunch, Crunch Twist และเน้นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เป็นต้น