พลังงานในร่างกายของเรามาจากที่ไหนบ้าง?

 

         ร่างกายของเราจะได้รับพลังงานจากอาหารจากที่กินเข้าไปในแต่ละวัน เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจกันดีอยู่แล้ว แต่เคยคิดกันไหมว่ามีบางวันที่เราไม่ได้กินข้าวแต่ยังมีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างกระฉับกระเฉง แล้วร่างกายเราเอาพลังงานเหล่านี้มาจากไหน วันนี้เรามีคำตอบ

         โดยปกติแล้ว อาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันจะถูกย่อยสลายและเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่ร่างกาย และจะมีส่วนที่เหลือถูกนำไปสะสมในรูปแบบต่างๆ ในร่างกาย และปรับเปลี่ยนให้ใช้ได้ตามกิจกรรมที่ร่างกายได้ใช้ ร่างกายมีระบบการใช้พลังงานอยู่ 3 ระบบคือ  

 

 

1. ระบบพลังงาน

         พลังงานนี้เป็นพลังงานแรกที่ร่างกายนำมาใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นระยะเวลาสั้นๆ รวดเร็ว ในช่วงเริ่มต้นการออกกำลังกาย ที่เรียกว่า ATP-phosphocreatinine (ATP-CP)ระบบนี้ เป็นระบบที่จุดพลังก่อนเริ่มการใช้พลังงาน ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 5 - 10 วินาที หลังจากนั้นร่างกายจะใช้พลังงานในระบบต่อไป

 

 

 

3. พลังงานจากไกลโคเจน

         เมื่อพลังงานที่ใช้ในขั้นตอนแรกหมดไป ร่างกายจะเปลี่ยนระบบการดึงพลังงานใหม่ มาเป็นพลังงานที่สะสมตามกล้ามเนื้อนั่นคือ ไกลโคเจน (Glycogen) ซึ่งเป็นการสะสมในรูปแบบของโมเลกุลกลูโคสเรียงเป็นโซ่ยาว เมื่อร่างกายใช้พลังงานจากกลูโคสหมดแล้ว ก็จะเริ่มสลายไกลโคเจนที่สะสมไว้ออกมาเป็นพลังงานทีละน้อย โดยพลังงานจากไกลโคเจนเป็นพลังงานที่มีปริมาณมากครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ และนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ แม้ไม่ได้กินอะไรเลยก็ตาม เช่น รีบไปทำงานจนไม่ได้กินข้าวเช้า เป็นต้น แต่เมื่อมีการใช้พลังงานมากจนถึงปริมาณไกลโคเจนขั้นต่ำที่ใช้ได้ ร่างกายจะปรับการใช้พลังงานเข้าสู่อีกระบบ คือ ระบบแอโรบิก

 

 

4. พลังงานจากไขมัน

         เมื่อร่างกายใช้ไกลโคเจนจนกระทั่งถึงระดับต่ำสุดที่จะใช้ได้แล้ว ร่างกายจะปรับรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นไขมันในส่วนต่างๆของร่างกาย ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงที่ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตทั้งวัน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้กินอะไร เช่น หลงป่า ติดอยู่ในอาคาร ร่างกายของเราจะนำมาพลังงานจากไขมันมาใช้ได้อีกหลายวัน