จุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ

จุดเริ่มต้นการลดน้ำหนักของโก๊ะตี๋ คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตที่ทำให้โก๊ะตี๋เปลี่ยนไป อยากรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของโก๊ะตี๋เป็นอย่างไร กดดูเลย!