นิวทริไลท์ ไฟโตพาวเดอร์ ดื่มง่าย...ได้วิตามิน แคลอรีต่ำ

ไฟโตพาวเดอร์ คุณพฤสณัย มหัคฆพงศ์ - คุณรมัณยา จูฑะเตมีย์ นักธุรกิจแอมเวย์ระดับมงกุฎทูต

เราสามารถ Mix เรื่องงานและสิ่งที่รักเข้าด้วยกันได้ แม้งานยุ่งแค่ไหน ก็ต้องไม่ลืมเติมความสดชื่นให้กับชีวิต...นิวทริไลท์ ไฟโตพาวเดอร์ ดื่มง่าย..ได้วิตามิน แคลอรีต่ำ