นิวทริไลท์ ไฟโตพาวเดอร์+บอดี้คีย์ ดื่มง่าย...ให้พลังงานและสารอาหารสมดุลใน 1 มื้อ

ไฟโตพาวเดอร์+บอดี้คีย์ คุณขวัญตา สกนธวัฒน์ - คุณวีระพงษ์ รัตนพันธุ์ศรี นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่

ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญ ต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่การรับประทาน เพราะรับประทานอะไร ร่างกายก็จะได้อย่างนั้น จึงเลือกผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารบอดี้คีย์กับไฟโตพาวเดอร์ให้ตัวเองและครอบครัวที่รัก...นิวทริไลท์ ไฟโตพาวเดอร์ + บอดี้คีย์ ดื่มง่าย..ให้พลังงานและสารอาหารสมดุลใน 1 มื้อ