ทำไมจึงรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกาย

 

 

         อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากร่างกายมีการใช้งานกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว เกิดกระบวนการดึงเอาพลังงานมาใช้และเกิดกรดแลคติก (Lactic Acid) ในกล้ามเนื้อ จึงทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า (Muscle Fatigue) แต่บางครั้งเราจะพบว่าอาการเหล่านี้อาจผิดปกติ เช่น มีการบาดเจ็บร่วมด้วย หรือปวดเมื่อยจนเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ ซึ่งถือว่าผิดปกติ วันนี้ลองมาดูกันว่าอาการเหล่านี้เกิดจากอะไร และอาการแบบไหนที่ปกติและไม่ปกติ

 

         ในชีวิตประจำวันของคนเรา กล้ามเนื้อจะปรับตัวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวัน หากเรามีการใช้พลังงานมาก เช่นทำงานเกี่ยวกับการการยกของหนักๆ กล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงมากตามไปด้วย แต่หากเราไม่ค่อยได้ใช้พลังงาน เช่นนั่งทำงานในออฟฟิศ ร่างกายก็จะปรับสภาพให้กล้ามเนื้อเพียงพอกับการทำงานในออฟฟิศเท่านั้น ดังนั้นเมื่อคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเริ่มหันมาออกกำลังกาย ก็อาจเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้นั่นเองครับ โดยสาเหตุของอาการต่างๆ มีดังนี้

 

 

1. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย

         ในขณะที่ร่างกายของเรามีการเคลื่อนไหว จะเกิดกระบวนการนำเอาพลังงานในกล้ามเนื้อมาใช้และเกิดของเสียจากกระบวนการดังกล่าวจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ออกมาเป็นกรดแลคติก (Lactic Acid) ซึ่งกรดดังกล่าวจะทำให้เกิดความเมื่อล้าในกล้ามเนื้อ และจะค่อยๆ สลายไปหลังออกกำลังกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเคลื่อนไหวช้าๆ หรือคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย จะช่วยให้ร่างกายสลายกรดแลคติกได้ดียิ่งขึ้น การปวดเมื่อยในระดับนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะร่างกายใช้กล้ามเนื้อไม่มากจนเกินความสามารถของร่างกาย

 

 

2. เจ็บปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย

         หลายคนที่เริ่มหันมาออกกำลังกายจะพบว่าเมื่อตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าของอีกวัน ร่างกายจะรู้สึกปวดร้าว โดยเฉพาะส่วนที่ออกกำลังกายไปอย่างหนักในเมื่อวานนี้ เช่น รู้สึกเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง (Rectus Abdominis) เนื่องจากเมื่อวานซิทอัพมา หรือเจ็บกล้ามเนื้อหน้าขา (Quadriceps) เนื่องจากเมื่อวานไปวิ่งมา จนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ

         ตามกระบวนการของร่างกาย อาการเหล่านี้เกิดจากกล้ามเนื้อเกิดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อในระดับเล็กน้อยและกล้ามเนื้อจะฟื้นฟูสภาพ เพิ่มเส้นใยของกล้ามเนื้อเพื่อ “พัฒนากล้ามเนื้อ” ให้สามารถทำกิจกรรมที่หนักขึ้นได้ในครั้งต่อไป ซึ่งอาการเจ็บปวดแบบนี้มักจะส่งผลให้ไม่สามารถออกกำลังกายได้ในวันต่อๆ มา ซึ่งถือว่าเป็นการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่หนักเกินความสามารถของกล้ามเนื้อ วิธีที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่เริ่มหันมาออกกำลังกายคือค่อยๆ ออกกำลังกายเบาๆ ก่อนในช่วงแรก และค่อยเพิ่มความหนักขึ้นเมื่อร่างกายเริ่มเกิดความชินกับความหนักนั้น ซึ่งสังเกตได้จากการไม่รู้สึกล้า หรือเจ็บเมื่อออกกำลังกายในความหนักเท่าเดิมและเวลาเท่าเดิม การค่อยๆ ปรับเพิ่มความหนักจะทำให้กล้ามเนื้อปรับตัวและค่อยๆ พัฒนาให้แข็งแรงมากขึ้น

         อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและบาดเจ็บสามารถเกิดได้กับทุกคน การประเมินความสามารถร่างกายของตัวเองก่อนออกกำลังกายจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บได้ คนที่ไม่เคยออกกำลังกายควรออกกำลังกายเบาๆ ก่อนแล้วค่อยเพิ่มความหนักขึ้นในแต่ละวัน ส่วนคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วก็สามารถออกกำลังกายในระดับที่หนักขึ้นได้ เพราะร่างกายมีการปรับสภาพเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องประเมินตัวเองก่อนออกกำลังกายเสมอนั่นเองครับ